Galletti - klimatizace
Měníme svět
klimatizační techniky
Kontaktujte nás:

+420 272 088 370

info@sokra.cz


Reference

Hotel Diplomat Praha
Prague Bussines Corner
FN Bulovka – pavilon gynekologie
Dias Trutnov
Tanex, Vladislav
Energocentrum Ostrava- Vítkovice
Centrální dispečink DPP Praha
Elmoplast a.s., Alojzov
KD Máj Turnov
Juta Úpice
Dektrade Trutnov
Thomayerova nemocnice
Juta Dvůr Králové
HSC Dynamics
Bazén Sušice
Autometal Lety
Administrativní budova Komwag
Schwan Stabilo, s.r.o.
Perník Těchlovice
UCEEB ČVUT
FN Bulovka - pavilon gynekologie 2. etapa
Školící středisko Rigips
Centrální dispečink DPP Praha 2. etepa
Administrativní budova Scania Chrášťany
Hotel Diplomat - 2. etapa
Technistone

Hotel Diplomat, Praha

Model: LSE536CS
Funkce: klimatizace + rekuperace kondenzačního tepla
Chladicí výkon: 536 kW
Zprovoznění: 5/ 2012

Kompresorový chladič kapalin Galletti se vzduchem chlazeným kondenzátorem je určen pro systém klimatizace budovy hotelu. Jednotka je vybavena výměníkem pro rekuperaci kondenzačního tepla, které je využíváno pro ohřev teplé vody.

zpět nahoru na seznam referencí


Prague Bussines Corner, Praha

Model: LCE214CQ
Funkce: klimatizace
Chladicí výkon: 214 kW
Rok zprovoznění: 6-9/ 2011

Kompresorový chladič kapalin Galletti se vzduchem chlazeným kondenzátorem je určen pro systém klimatizace administrativní budovy v Praze. Jednotka je instalována na střeše, v tichém provedení, tak aby nerušila v městské zástavbě.

zpět nahoru na seznam referencí


FN Bulovka – pavilon gynekologie, Praha

Model: LCE174CS
Funkce: klimatizace
Chladicí výkon: 174 kW
Rok zprovoznění: 7/ 2011

Kompresorový chladič kapalin Galletti se vzduchem chlazeným kondenzátorem je určen pro systém klimatizace operačních sálů pavilonu gynekologie. Chladicí voda je určena pro chladiče vzduchotechnických jednotek, které větrají a klimatizují čisté prostory.

zpět nahoru na seznam referencí


DIAS Turnov, s.r.o.

Model: LCE062CS
Funkce: Chlazení technologie
Chladicí výkon: 77 kW
Rok zprovoznění: 12/ 2011

Jednoduché řešení přídavného chlazení vody pro technologii spočívá v tom, že chladicí jednotka LCE062CS a oddělený deskový nerezový šroubovaný výměník jsou trvale zapojeny do stávajícího okruhu chlazené vody v sérii. Při provozu chladicího okruhu určeného pro technologická zařízení uvažujeme, že při zvýšení teploty bazénové vody nad hranici např. 22°C (v jakémkoliv ročním období) bude spuštěna chladicí jednotka, která vodu dochladí a současně bude vypnuto bazénové čerpadlo. V případě, že voda v bazénu bude pod teplotou 20°C, bude voda pouze protékat novým deskovým výměník a chladicí jednotka bude odstavena.

zpět nahoru na seznam referencí


Tanex, a.s., Vladislav

Model: 2x LEW182CSG + LEP042HS
Funkce: chlazení technologie + rekuperace kondenzačního tepla
Chladicí výkon: 2x 129 kW + 24,5 kW
Dodávka a instalace: TREND technologie. s.r.o
Rok zprovoznění: 12/ 2012

Zařízení je určeno pro technologické chlazení výroby s výstupní teplotou chladicí vody -4°C. Jednotky jsou v provedení s vodou chlazeným kondenzátorem, čímž se dosahuje 100% rekuperace kondenzačního tepla. Kondenzační teplo se využívá pro ohřev technologické TV. Chladič LEP042HS pracuje s teplotním spádem chladicí vody -3/-8°C. Tato chladicí voda je určena pro technologii výroby. Stejně jako chladicí jednotky LEW je navrženo s vodou chlazeným kondenzátorem a je tak dosaženo také 100% rekuperace tepla.

zpět nahoru na seznam referencí


Energocentrum Ostrava - Vítkovice

Model: LER576CS
Funkce: klimatizace
Chladicí výkon: 583 kW
Rok zprovoznění: 4/ 2012
Kompresorový chladič kapalin Galletti s odděleným kondenzátorem je určen pro záložní chlazení multifunkčního sálu Gong, který byl vystavěn během rekonstrukce bývalého plynojemu v areálu společnosti Vítkovice Marchinery Group a.s. Zařízení je napojeno na centrální ovládací systém MaR celého areálu a je součástí Energocentra, které je určeno jako ukázková a edukační místnost.

zpět nahoru na seznam referencí


Centrální dispečink DPP Praha

Model: LEW535DS
Funkce: klimatizace
Chladicí výkon: 539 kW
Rok zprovoznění: 3/ 2012

Kompresorový chladič kapalin Galletti s vodou chlazeným kondenzátorem je určen pro klimatizaci budovy centrálního dispečinku Dopravního Podniku Praha na Bojišti. Klimatizace odvádí tepelné zátěže z kancelářských prostor a z počítačového sálu dispečinku.

zpět nahoru na seznam referencí


zpět nahoru na seznam referencí

Elmoplast, a.s., Alojzov

Model: LCE214FS
Funkce: technologické chlazení
Chladicí výkon: 254 kW
Rok zprovoznění: 2013

Kompresorový chladič kapalin Galletti se vzduchem chlazeným kondenzátorem je určen pro chlazení technologie vstřikolisů. Zařízení v provedení Free-cooling, bylo dodáno včetně hydraulického modulu s oběhovým čerpadlem a zásobníkem.

zpět nahoru na seznam referencí


KD Máj Trutnov

Model: MCP015HS
Funkce: systém klimatizace a vytápění
Chladicí výkon: 15,8 kW
Vytápěcí výkon: 14,4 kW
Rok zprovoznění: 12/ 2011

Tepelné čerpadlo Vzduch/Voda je určené pro systém klimatizace a vytápění kavárny v KD Máj Trutnov. Zároveň je jednotka v multifunkčním provedení tzn., že současně ohřívá vodu pro sanitární účely.

zpět nahoru na seznam referencí


Juta Úpice

Model: LCA80CS
Funkce: technologické chlazení
Chladicí výkon: 2x80 kW

Dodávka chladičů kapalin se vzduchem chlazeným kondenzátorem. Chlazení výrobní technologie, teplota chlazené kapaliny 1°C.

zpět nahoru na seznam referencí


Dektrade Trutnov

Model: MPE020H
Funkce: Vytápění prodejny a kanceláří
Topný výkon: 18 kW
Zprovoznění: 5/ 2013

Dodávka a zprovoznění tepelného čerpadla Vzduch / Voda, určené pro vytápění prodejny a kanceláří společnosti Dektrade v Trutnově. Instalovaný topný výkon je 18 kW, jako teplosměnná plocha je využito plošného podlahového vytápění.

zpět nahoru na seznam referencí


Thomayerova Nemocnice pavilon G2

Model: LER 184CS
Funkce: Zdroj chladu pro systém klimatizace pavilonu G2
Chladicí výkon: 170 kW
Zprovoznění: 5/ 2013

Havarijní výměna zdroje chladu systému klimatizace pavilonu chirurgie. Byla provedena demontáž původního chladicí jednotky a na její místo byla dodána a nainstalována nová chladicí jednotka Galletti s odděleným kondenzátorem. Instalace byla provedena na klíč a spočívala v úpravě hydraulického systému a chladivového potrubí mezi venkovním kondenzátorem a samotnou chladicí jednotkou. Venkovní kondenzátor byl ponechán původní, avšak při haváriji došlo k jeho zaplavení a před opětovným zapojením do chladivového okruhu bylo provedeno jeho vyčištění a uvedení do provozuschopnosti.

zpět nahoru na seznam referencí


Juta Dvůr Králové

Model: LCP 144PS
Funkce: Chlazení výrobní technologie se 100% rekuperací kondenazčního tepla.
Chladicí výkon: 159 kW
Topný výkon: 187 kW
Zprovoznění: 5/ 2014

Dodávka a zprovoznění multifunkčního tepelného čerpadla Galletti, pro chlazení výrobní technologie a současně pro kontinuální přípravu teplé vody.

zpět nahoru na seznam referencí


HSC Dynamics

Model: MPE T45H
Funkce: Příprava chlazené/teplé vody pro klimatizování haly přesného obrábění
Dodávka a instalace: Systep a.s.
Chladicí výkon: 39,8 kW
Topný výkon: 44,2 kW
Zprovoznění: 2/2014

Tepelné čerpadlo vzduch/voda se scroll komperesory v tandemovém provedení slouží k přípravě chlazené (6/12°C) nebo teplé vody (45/40°C) pro klimatizační systém s průmyslovými ventilátorovými konvektory pro zajištění konstantní teploty v hale přesného obrábění.

zpět nahoru na seznam referencí


Bazén Sušice

Model: LEW 082WS
Funkce: Příprava teplé vody pro vytápění bazénu a zázemí
Topný výkon: 112,5 kW
Zprovoznění: 5/2014

Tepelné čerpadlo voda/voda, které rekuperuje odpadní teplo z kondenzátorů chaldicích zařízení přilehlého zimního stadionu (chladí kondenzátory). Teplá voda o nízké teplotě je v tomto TČ povýšena na 55 °C.

zpět nahoru na seznam referencí


Autometal Lety

Model: MPIDC029H
Funkce: Příprava teplé vody a vytápění administrativního objektu
Topný výkon: 30,5 kW
Zprovoznění: 11/2014

Pro tento projekt bylo dodáno tepelné čerpadlo vzduch/voda s plynulou regulací výkonu o nominální topném výkonu 30,5 kW (A2/W35). Součástí dodávky pro tento projekt bylo také 15 ks fototermických solárních kolektorů Haier PGT2.0-2 o celkové ploše apertury 28,05 m2. Dále byly dodány 3 chladivové klimatizační systémy pro ochlazování kanceláří o celkovém výkonu chlazení 16 kW s 5-ti vnitřními jednotkami rozdělenými na 3 symostatné systémy.

zpět nahoru na seznam referencí
<


Administrativní budova KOMWAG, Praha

Model: MPE035C
Funkce: Klimatizace administrativní budovy
Chladicí výkon: 35 kW
Zprovoznění: 3/2015

Kompresorový chladič kapalin připravuje chladicí vodu pro vysokoteplotní systém klimatizace administrativní budovy využívající chlazené stropy.

zpět nahoru na seznam referencí


Schwan Stabilo, s.r.o.

Model: MPET54-C
Funkce: Příprava chlazené vody pro chladič VZT jednotky
Topný výkon: 43 kW
Zprovoznění: 5/2015

Vzduchem chlazený kompresorový chladič kapalin připravuje chlazenou vodu o velmi nízké teplotě pro chladič VZT jednotky. U chladiče byla zvolena úprava pro provoz s velmi nízkou teplotou chlazené kapaliny a dále je vybavena hydraulickou sadou s oběhovým čerpadlem, které dopravuje chlazenou kapalinu do akumulační nádrže.

zpět nahoru na seznam referencí


Perník Těchlovice

Model: MTE053C
Funkce: Zdroj chladu pro VZT jednotku
Topný výkon: 58 kW
Zprovoznění: 7/2015

Vzduchem chlazená kondenzační jednotka slouží jako zdroj chladu pro přímý výparník ve VZT jednotce zajišťující přívod čerstvého vzduchu do výrobní haly.

zpět nahoru na seznam referencí


UCEEB ČVUT

Model: MPET040C
Funkce: Zdroj chladu pro laboratoře
Topný výkon: 33,2 kW
Zprovoznění: 12/2015

Dodávka a montáž chladiče kapalin se vzduchem chlazeným kondenzátorem, který pracuje s teplonosnou látkou voda + EG 30 % o teplotě 2/6°C. Zajišťuje zdroj chladu pro laboratoře vnitřního prostředí.

zpět nahoru na seznam referencí


FN Bulovka – pavilon gynekologie 2. etapa

Model: LCX174CS
Funkce: klimatizace
Chladicí výkon: 154,6 kW
Rok zprovoznění: 3/ 2016

Dodávka a instalace chladiče kapalin se vzduchem chlazeným kondenzátorem včetně likvidace staré nefunkční chladicí jednotky. Jedná se o druhou etapu výměny zdroje chladu pro VZT jednotky operačních sálů pavilonu gynekologie. Po dodání 2. etapy je celkový chladicí výkon 329 kW.

zpět nahoru na seznam referencí


Školící středisko Rigips

Model: MPE027-C
Funkce: klimatizace
Chladicí výkon: 27,1 kW
Rok zprovoznění: 3/ 2016

Dodávka vzduchem chlazeného chladoče kapalin pro klimatizaci nové budovy školícího střediska Rigips. Součástí dodávky je 7 ks ventilátorových konvektorů ve 4 trubkovém provedení s EC ventilátory.

zpět nahoru na seznam referencí


Centrální dispečink DPP Praha 2. etapa

Model: LEW535DS
Funkce: klimatizace
Chladicí výkon: 543 kW
Výkon ohřevu TV: 60 kW
Rok zprovoznění: 3/2017

Jedná se o druhou etapu modernizace zdrojů chladu centrálního dispečinku DPP. Zdroje chladu odvádí tepelnou zátěž budovy, ve které jsou počítačové sály atp. Součástí nového zdroje chladu je také rekuperace kondenzačního tepla pro předehřev TV pro administrativní budovu. Jedná se tak o velmi efektivní energetický zdroj. V rámci druhé etapy byly dodány také 2 ks vodou chlazených přesných klimatizací pro chlazení server místnosti o celkovém výkonu 24 kW. Jednotky přesné klimatizace pracují s výfukem upraveného vzduchu do zdvojené podlahy, přes kterou je vzduch distribuován do RACK skříní.

zpět nahoru na seznam referencí


Administrativní budova Scania Chrášťany

Model: LER092CS
Funkce: klimatizace
Chladicí výkon: 87 kW
Oddělený kondenzátor: 109 kW
Rok zprovoznění: 9/2018

Dodávka chladiče kapalin s odděleným kondenzátorem pro chlazení administrativní budovy včetně 13 ks ventilátorových konvektorů v kazetovém a nástěnném provedení.

zpět nahoru na seznam referencí


Hotel Diplomat 2. Etapa, Praha

Model: VPR386CS
Funkce: klimatizace
Chladicí výkon: 363 kW
Zprovoznění: 12/2018

Kompresorový chladič kapalin Galletti V-PIER se vzduchem chlazeným mikrokanálkovým kondenzátorem je určen pro systém klimatizace budovy hotelu. Jedná se o vysoce účinnou a tichou chladicí jednotku se spirálovými kompresory. Celkvový instalovaný chladicí výkon v jendotkách Galletti je na tomto projektu 899 kW.

zpět nahoru na seznam referencí


zpět nahoru na seznam referencí

Technistone HK - chlazení VZT jednotky

Model: SCX194CS
Funkce: klimatizace
Chladicí výkon: 180 kW
Zprovoznění: 12/2018

Vzduchem chlazený chladič kapalin pro chlazení přívodního vzduchu VZT jednotky do výrobní haly.

zpět nahoru na seznam referencí


zpět nahoru na seznam referencí


Home      O společnosti      Software      Reference      Kontakt      E-shop

© Copyright 2013 - Sokra.cz I webdesign E-solution I system Buřič