Galletti - klimatizace
Měníme svět
klimatizační techniky
Kontaktujte nás:

+420 272 088 370

info@sokra.cz


Ovládání

ERGO – řídicí systém

Společnost Galletti vyvinula univerzální řídicí systém ERGO, který umožňuje ve spolupráci s ovladači myCOMFORT ovládat ventilátorové a vytápěcí jednotky nejen od firmy Galletti. Tento centrální systém umožňuje řízení všech instalovaných konvektorů a chladičů kapalin, které jsou označeny logem ERGO.

Tento systém je určen pro vlastníky budov, projektanty TZB, instalační firmy, tedy všem, kteří nabízejí strategii ekonomické kontroly provozu chladicích zařízení a klimatizačních jednotek na základě reálného požadavku tepelné zátěže.

Výhody:
  • energetická úspora při výrobě chlazené vody
  • jednoduchá a nízko nákladová instalace
  • snížení provozních nákladů
  • jednoduché uživatelské ovládání
  • pokročilý systém monitoringu
  • centrální systém kontroly
Srdcem řídicího systému ERGO je ovládací software.

Tento software analyzuje v reálném čase provoz terminálových jednotek i kompresorového chladiče a zjišťuje reálnou tepelnou zátěž a požadavek každého uživatele. Tento monitoring individuálních terminálových jednotek umožňuje adaptibilní strategii ovládání, minimalizuje provozní energetické náklady s maximalizací účinnosti v každém klimatizovaném prostoru.

myCOMFORT – LCD ovládací panel

Jednoduché nastavení vlhkosti, teploty a snadné propojení ovládání.

Ovládání klimatizace je nyní mnohem jednodušší a rychlejší. Za pomoci nového systému ovládání myCOMFORT a připojovacího rozhraní pro jednotky Galletti. Nejnovější mikroprocesorový ovládací panel, s širokým LCD displayem, usnadňuje ovládání parametrů vnitřních jednotek podle potřeby v co nejvyšší míře komfortu a kompletuje tak instalaci jednotek Galletti do dokonalosti. Dostupné funkce ovládacího panelu jsou perfektně navržené pro ovládání celého systému.

Jednoduché užívání
Nový ovládací panel má velký LCD display, podsvícená vestavěná tlačítka pro jednoduché nastavení provozních parametrů vnitřních jednotek a chladiče kapalin/ tepelného čerpadla.

Správa a náklady
Automatické ovládání provozu chlazení a topení v závislosti na teplotě vzduchu a vody.

Užitečný komfort
MyCOMFORT je schopný ovládat komfortně topení pomocí čidel měřících vlhkost vzduchu umožňujících spínat odvlhčovací cykly, závislých na ventilech, ventilaci a spínací teplotě vody.

Ovládání
Se softwarem vyvinutým společností Galletti - ERGO systém, který byl doplněn a zjednodušen. Celkové zobrazení všech funkcí je okamžité a přístup k programovému menu je možný pomocí LCD. Díky myCOMFORT je možné vybudovat malé nebo velké komunikační sítě pomocí jednoduchého připojení BUS mezi vnitřními jednotkami (do 256) a jednou venkovní jednotkou.

Přídavné ovládání a možnosti
Ovládání:
  • 3 a 2 cestného ventilu, ON/OFF nebo plynule regulujícího ventilu vody
  • ovládání pomocných zařízeních (chladiče, kotle, zónový ventil, oběhové čerpadla atd.) je umožněno beznapěťovými kontakty ON/OFF, založené na provozních parametrech jako jsou teplota v místnosti, teplota vody, vlhkost vzduchu a na časovém harmonogramu nastaveném na týdenním časovači.


Jednoduchá instalace/zprovoznění
Rychlé propojení přes svorkovnici umožňuje jednoduché prokabelování, nastavení adres a naprogramování pomocí ovládacího panelu.

Verze
MyCOMFORT je možno instalovat na stěnu v prostoru nebo na desku jednotky, ve třech variantách úrovně výbavy:

Base: - vnitřní jednotky a ventily jsou ovládány teplotou

Medium: - ovládání vnitřních jednotek (4 rychlosti ventilátoru), možnost připojení ERGO systému a malé komunikační sítě, ve formě podřízeného řízení

Advance: - ovládání vnitřních jednotek (4 rychlosti ventilátoru), regulační ventily závislé na teplotě, vlhkosti, týdenní časovač, možnost připojení ERGO systému a malá komunikační síť, ve formě nadřazeného řízení

Kompatibilita
Rozdílné verze myCOMFORT jsou kompatibilní pro následující jednotky: - ESTRO - CSW – UTN - FLAT - WH - Areo (jednofázové) - 2x1 - PWN

myCHILLER – ovládací panel pro chladiče kapalin

Nástěnný ovladač umožňující ovládání všech chladičů kapalin z produkce Galletti. Pomocí ovladač je možno sledovat provozní stavy chladicí jendotky včetně všech instalovaných hydraulických komponentů. Zároveň ovladač zobrazuje případné poruchové hlášení.

Verze
Nástěnný ovladač je dodáván ve dvou verzích provedení:
Base: základní provedení ovladače se všemi nezbytně potřebými funkcemi.
Plus: ovladač obsahuje vše jako BASE, avšak je rozšířen o časovač provozu.

Specifickou variantou ovladače myCHILLER je vrze DHW určená pro ovládání ohřevu teplé vody v zásobníku pomocí přepínacího třícestného ventilu. Další verzí je mySystem, který slouží jako systémový ovladač s ovládáním bivalentního zdroje, což je vhodné pro tepelná čerpadla.

Galerie
Home      O společnosti      Software      Reference      Kontakt      E-shop

© Copyright 2013 - Sokra.cz I webdesign E-solution I system Buřič